Ko je on line

We have 9 guests online
MPEG
MPEG-2 Struktura kodovanja
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 09 November 2008 17:45
Sl. br. 1: Osnovna blok-šema MPEG-2 sistema 

MPEG-2 standard specificira tri tipa povorki:

– osnovne povorke video, audio  i drugih vrsta podataka,
– programska povorka (koristi se u okruženjima gde nema uticaja smetnji),
– povorka za prenos (koristi se gde je prenosni medijum sklon smetnjama).                    
Last Updated on Saturday, 14 May 2011 02:19
Read more...
 
Kompresija video signala
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 09 November 2008 17:42
Slika br. 1: Kompenzacija pokreta Informacije koje predstavljaju sadržaj jedne digitalizovane televizijske slike, obuhvataju veliku količinu podataka, koji moraju biti prvo sačuvani a zatim i preneti sa mesta predaje na mesto prijema. Da bi se to obavilo na zadovoljavajući način potrebno je izvršiti kompresiju digitalizovane slike na predaji i njenu dekompresiju na prijemu.
Last Updated on Friday, 18 February 2011 10:59
Read more...
 
Digitalizacija video signala
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 09 November 2008 17:15
Sl. br. 1: Odmeravanje 

Digitalizacija je postupak pretvaranja kontinualnog (analognog) signala u niz digita, tj. u niz impulsa koji su električni ekvivalent digita. Postupkom digitalizacije se kontinualni signal pretvara u diskretni signal, i to po trenutnim (naponskim) vrednostima i po vremenu. Ovaj postupak obavlja se u tri koraka i to:

odmeravanje;
kvantizacija;
kodiranje.
Last Updated on Saturday, 26 February 2011 23:51
Read more...