Ko je on line

We have 10 guests online
 
TopIP
DSNG Sistem
Written by panta   
Thursday, 03 July 2008 23:51

dsng vozilo

 

DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata  i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se prikupljene vesti sa udaljenih lokacija na terenu dopreme do TV emitera u što kraćem vremenskom periodu u cilju postizanja ekskluzivnosti a samim tim i uvećanja gledanosti televizijskog sadržaja.
Last Updated on Monday, 05 February 2018 13:12
Read more...
 
KDS - Kablovski distributivni sistem
Written by panta   
Wednesday, 01 October 2008 01:13
Kablovski distributivni sistem (KDS) predstavlja telekomunikacioni sistem kojim se određeni broj “prikupljenih” signala proocesira i isporučuje krajnjim korisnicima, putem optičkih, koaksijalnih ili kombinovanih (takozvanih HFC) mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava  provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske televizije, interneta i ostalih interaktivnih servisa...
Last Updated on Friday, 20 May 2011 11:28
Read more...
 
Istorijat satelitskog prenosa signala
Written by Rade Marinkovic   
Friday, 13 June 2008 12:20
Prenos informacija na daljinu vrši se pomoću različitih komunikacionih sistema. Prenosni medijum može biti ili slobodni prostor ili neka materijalna struktura. Pred komunikacione sisteme u prošlosti, a i danas, stalno su se nametali isti zahtevi, koji bi se mogli sažeti u sledeća dva:
 
– ostvariti prenos što vece količine informacija,
– ostvariti što vece rastojanje izmedu direktnih komunikacionih učesnika.
Up Link Satelitska antena

Last Updated on Tuesday, 12 July 2011 15:42
Read more...
 
KA Band
Written by GiPi   
Saturday, 05 March 2011 02:00
KA Band spotbimovi  KA-Band predstavlja frekventni opseg ili Band satelitskih komunikacionih sistema, širine 14 GHz, koji koristi frekvencije u rasponu od 26 pa do 40 GHz. Namenjen je prenosu digitalnih satelitskih signala preko veštackih satelita novije generacije koji se kreću geostacionarnom orbitom na rastojanju od 35.853 km od površine zemlje...
 
Last Updated on Thursday, 09 June 2011 22:05
Read more...
 
SDI-Serijski Digitalni Interfejs
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 05 October 2008 00:15
SDI (Serial Digital Interface) je standard koji definišie način transportovatnja digitalniog video signala serijski preko koaksijalnog kabla. Oprema zasnovana na SDI standardu se podjednako koristi u televizijskim studijima i u postprodukciji. SDI koji je razvijen za televiziju standardne definicije označavamo SD-SDI, a za telaviziju visoke definicije sa HD-SDI.
Last Updated on Saturday, 14 May 2011 02:39
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3