Digitalni komunikacijski sistemi su podložni smetnjama tj. uticaju šuma. Da bi se u prenosnom medijumu eliminisao uticaj smetnje vrši se zaštitno FEC (engl.

Informacije koje predstavljaju sadržaj jedne digitalizovane televizijske slike, obuhvataju veliku količinu podataka, koji moraju biti prvo sačuvani a zatim i preneti sa mesta predaje na mesto prijema. Da bi se to obavilo na zadovoljavajuci način potrebno je izvršiti kompresiju digitalizovane slike na predaji i njenu dekompresiju na prijemu. Zbog velike količine informacija koju daje digitalizovana slika sa jedne strane, i ograničenog

MPEG-2 standard specificira tri tipa povorki:

– osnovne povorke video, audio  i drugih vrsta podataka,

Digitalizacija je postupak pretvaranja kontinualnog (analognog) signala u niz digita, tj. u niz impulsa koji su električni