3D HD-SDI, najkraće rečeno, predstavlja trodimenzionalni nekompresovani video signal visoke definicije.

H.263 standard objavljen od strane ITU-a (International Telecommunications Union), podržava kompresiju video signala za videokonferenciju i videotelefoniju. Videokonferencija i videotelefonija imaju veoma široku primenu uključujući:

 - video preko interneta i preko telefonskih linija,
 - kontrola i monitoring,
 - konferencije na daljinu,
 - telemedicina (konsultacije i dijagnostika na daljinu),
 - treninzi i edukacije pomoću računara.

Interfejs za serijski prenos podataka (SDTI), definisan SMPTE 305M specifikacijom, je standard za prenos upakovanih audio, video i drugih podataka između kamera,

SPDIF je skraćenica od Sony/Phillips Digital Interface Format, takođe poznat i kao IEC 958 tip II. To je skup hardvera i specificiranih protokola za prenos digitalnih audio signala izmedu uređaja i stereo komponenti preko jedne linije. SPDIF je potrošacka verzija standarda poznatog kao AES/EBU.

Kao što mu samo ime kaže, SPDIF je digitalni sistem za prenos audio signala koji je zastupljen u brojnim formatima:

Treća generacija mobilne telefonije UMTS, popularni 3G, omogućava direktno uključenje u TV program pomoću mobilnog telefona. Sada se pored reportera sa terena u TV program mogu uključiti i gledaoci od svojih kuća, bez korišćenja dodatne opreme. Novinari mogu da pošalju video signal sa neočekovanih događaja do TV emitera i uživo uključe u najnovije vesti i pre dolaska TV ekipe. Gledaoci mogu da učestvuju u kvizovima, aukcijama i drugim živim emisijama bez dolaska u studio. Dovoljno je da poseduju mobilni telefon treće generacije i jednostavnim pozivanjem određenog broja, video pozivom učestvuju u omiljenoj TV emisiji.

HD-SDI (Serijski digitalni interfejs visoke definicije) standard opisuje kako transportovati digitalni video visoke definicije (HD) serijski,  preko koaksijalnog kabla. HD-SDI se koristi za povezivanje HD opreme

Televizija predstavlja sredstvo (medij) masovne komunikacije. Namenjena je prenosu poruke iz jednog izvora (TV emitera),

Televizija visoke definicije - HDTV (engl. High Definition Television) predstavlja novi televizijski standard koji je sve više u upotrebi. Ovaj standard daje mnogo bolji kvalitet slike od klasične televizije jer se zasniva na povećanom broju linija i promenjenom odnosu širine i visine televizijske slike.

SDI (Serial Digital Interface) je standard koji definišie način transportovatnja digitalniog video signala serijski preko koaksijalnog kabla.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je elektronski standard koji je široko prihvaćen od strane proizvođača digitalne opreme. HDMI omogućava povezivanje i prenos video i audio sadržaja visoke definicije između uređaja za reprodukciju ili prijemnika i displeja.

Televizija kao deo telekomunikacija postoji preko 60 godina,a pre više od 20 godina počela je da se razvija digitalna televizija.

Zemaljski TV sistemi za emitovanje koriste amplitudnu modulaciju (AM) za emitovanje video signala. Danas su u primeni tri TV standarda: