HFC (Hybrid Fiber/Coax) tehnologija se odnosi na bilo koju mreznu konfiguraciju, namenjenu distribuiranju različitih TV i Internet servisa, koja je izgrađena u kombinaciji optičkih vlakana i

DOCSIS i njegova evropska varijanta EuroDOCSIS predstavljaju skraćenicu od engleskih reči Data over Cable Service Interface Specification. To su standardi na kom su bazirane dvosmerne HSD (High Speed Data) mreže, takozvani  kablovsko distributivni sistemi (KDS). Preciznije rečeno, DOCSIS definiše modulacione tehnike kojima se obavlja modulisanje analognog signala digitalnim podacima i na taj način omogućava istovremeni prenos digitalnih podataka i analognih televizijskih sadržaja preko kablovsko distributivne mreže.
 

Kablovski distributivni sistem (KDS) predstavlja telekomunikacioni sistem kojim se određeni broj “prikupljenih” signala proocesira i isporučuje krajnjim korisnicima, putem optičkih, koaksijalnih ili kombinovanih (takozvanih HFC) mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava  provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske televizije, interneta i ostalih interaktivnih servisa.

Kablovska televizija

Korisnički TV prijemnik ima samo jedno mesto na sebi predviđeno za konekciju antenskog kabla što znači da bi sve one antene kojima se omogućuje najkvalitetniji prijem pojedinih TV programa primljenih iz različitih pravaca, trebalo spojiti preko neke vrste udruživača u jedan kabl. Zadatak udruživača nije samo da fizički udruži određeni broj antena u jedan koaksialni kabl već treba i dodatno