Triple play

Triple play predstavlja tehničko rešenje prenosa signala koje se bazira na broadband pristupnim mrežama i Internet protokol tehnologijama sa ciljem da krajnjem korisniku obezbedi korišćenje tri osnovna servisa, i to: pristup Internet u, telefoniju zasnovanu na Internet protokolu (VoIP) i pristup video sadržajima na bazi IP -a (IPTV, PPV i VOD). Zbog  potrebe dopremanja velike količine podataka do krajnjeg korisnika pribegnuto je korišćenju širokopojasne mreže zasnovane na ADSL2+ tehnologiji.

 

ADSL2 tehnologija

ADSL2 predstavlja familiju standarda koji su nastali kao potreba za povećanjem propusnog opsega PSTN (Public Switch Telephone Network) mreža neophodnih za zadovoljavanja intenzivnih aplikacija kao sto je IPTV. ADSL2 predstavlja početnu verziju koja je odobrena od strane ITU-a (International Telecommunication Union) 2003. godine i uključila je brojna poboljšanja u odnosu na originalni ADSL standard. Osnovna prednost ADSL2 standarda u odnosu na originalni ADSL predstavlja brzina prenosa podataka u downstream-u koja je sa maksimalnih 8 Mbps, za originalni ADSL, povećana na maksimalnih 12 Mbps u slučaju ADSL2 standarda.

 

Internet TV i IPTV

Distribucija video sadržaja nekog TV emitera internet mrežom se ostvaruje na bazi Internet protokola pa je teoretski moguće reći da je Internet televizija jednako IPTV-u. Iako IPTV predstavlja skraćenicu od Internet Protocol Television i u suštini predstavlja Televiziju koja se takođe distribuira mrežom na bazi internet protokola, ova dva pojma su praktično različita.

 

OTT Striming

OTT striming, gde OTT predstavlja skraćenicu od "Over The Top", u IT terminologiji se odnosi na distribuciju - isporuku "živih" video i audio sadržaja ili V/A sadržaja na zahtev (VoD), za različite formate ekrana (Multi-screen Delivery), preko različitih vidova Internet konekcija koristeći HTTP internet protokol. Pod različitim formatima ekrana, u ovom slučaju, se podrazumevaju različiti tipovi multimedijalnih uređaja koji imaju mogućnost povezivanja na Internet: mobilni telefoni  treće i četvrte generacije, zatim tablični, Lap-top i Desk-top računari, i na kraju STB (Set Top Box-ovi) i TV prijemnici sa mogućnošću Ethernet konekcije.