HFC tehnologija

HFC (Hybrid Fiber/Coax) tehnologija se odnosi na bilo koju mreznu konfiguraciju, namenjenu distribuiranju različitih TV i Internet servisa, koja je izgrađena u kombinaciji optičkih vlakana i koaksialnih kablova. Najčešće korisnike ove vrste tehnologije predstavljaju kompanije (KDS provajderi) koje se bave distribucijom kablovske televizije i interneta veoma velikom broju korisnika, udaljenim desetinama kilometara od Headenda. Mreže izgrađene na principu HFC tehnologije sa svojim karakteristikama su idealan izbor za istovremeni prenos analognih i digitalnih servisa uz brzine prenosa podataka čak i do nekoliko Giga bita u sekundi (Gbps).

Zajednički antenski sistem - ZAS

 

U naseljenenim sredinama gde preovladavaju individualne porodične kuće, implementiranje individualnih antenskih sistema i nije vekiki problem jer se po jednom krovu obično montira jedan antenski sistem, što gledano sa aspkta estetike i potrebnog prostora za montažu, nije strašan problem. Za jedan nosač, na kome je montirano nekoliko antena, pretpojačavača, pojačavač i filterska skretnica, na jednom krovu je više nego dovoljno prostora. Problem se javlja na krovovima zgrada u kojima postoji veći broj korisnika gde svako od njih treba da ima individualni antenski sistem.

KDS - Kablovski distributivni sistem

Kablovski distributivni sistem (KDS) predstavlja telekomunikacioni sistem kojim se određeni broj “prikupljenih” signala proocesira i isporučuje krajnjim korisnicima, putem optičkih, koaksijalnih ili kombinovanih (takozvanih HFC) mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava  provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske televizije, interneta i ostalih interaktivnih servisa.

DOCSIS

DOCSIS i njegova evropska varijanta EuroDOCSIS predstavljaju skraćenicu od engleskih reči Data over Cable Service Interface Specification. To su standardi na kom su bazirane dvosmerne HSD (High Speed Data) mreže, takozvani  kablovsko distributivni sistemi (KDS). Preciznije rečeno, DOCSIS definiše modulacione tehnike kojima se obavlja modulisanje analognog signala digitalnim podacima i na taj način omogućava istovremeni prenos digitalnih podataka i analognih televizijskih sadržaja preko kablovsko distributivne mreže.