Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

VDSL - Very-high-data-rate digital subscriber line (ITU-T G.993.1) predstavlja trenutno najnoviju i najsofisticiraniju varijantu zasnovanu na DSL tehnologiji koja je razvijena u cilju iskorišćenja postojeće infrastrukture PSTN operatora, izgrađene na bazi bakarnih upredenih parica. Prevashodna namena ovih PSTN mreža je bila prenos govora (POTS usluge) za čiji je prenos korišćen propusni opseg ispod 4 kHz. Pojavom ADSL tehnologije povećava se iskoristljivost postojećih bakarnih parica korišćenjem frekventnog spektra od 1 MHz, dok se pojavom VDSL tehnologije upotrebljivi frekventni spektar povećava na 12 MHz.


 
VDSL transiveri koriste Frequency Division Duplexing (FDD) prilikom podele upstream i downstream prenosnih kanala. Ova tehnologija koristi četvorostruki frekventni band-plan koji počinje od 138 kHz i proširuje se na 12 MHz i to:

 * prvi downstream band (DS1), koristi frekvencije u rasponu od f1=0.138 pa do f2=3.75 MHz, po Bandplanu A (Severna Amerika); f1=0.138 pa do f2=3 MHz po Bandplanu B (Evropa); f1=0.138 pa do f2=2.5 MHz (samo Švedska);  
 
 * prvi upstream band (US1), koristi frekvencije u rasponu od f2=3.75 pa do f3=5.2 MHz (Bandplan A); f2=3.0 pa do f3=5.1 MHz (Bandplan B); f2=2.5pa do f3=3.75 MHz (Bandplan C);
 
 * drugi downstream band (DS2) koristi frekvencije u rasponu od f3=5.2 pa do f4=8.5 MHz (Bandplan A); f3=5.1 pa do f4=7.05 MHz (Bandplan B); f3=3.75 pa do f4=Fx MHz (Bandplan C);
 
 * i na kraju drugi upstream band (US2) koristi frekvencije u rasponu od f4=8.5 pa do f5=12 MHz (Bandplan A); f4=7.05 pa do f5=12 MHz (Bandplan B); f4=Fx pa do f5=12 MHz (Bandplan C);
 
VDSL tehnologijom su otklonjena "last mile" uska grla, kako u većim rezidencijalnim objektima koji su sa PSTN centralama povezani nedovoljnim brojem bakarnih parica, tako i u centralama do kojih  digitalni podaci dolaze optičkim vlaknima. VDSL  tehnologija omogućava da se preko standardnog bakarnog upredenog para kablova, na žalost na kratkim rastojanjima, prenesu digitalni podaci brzinama od  maksimalno 55 Mbps u downstream-u i 15 Mbps u upstream-u. Povećavanjem propusnog opsega, odnosno brzine prenosa podataka, smanjuje se domet mreže odnosno smanjuje se maksimalna dužina upredenih kablova kroz koje je moguće preneti podatke bez pojave šuma.       

Originalni naziv za ovu tehnologiju bio je VADSL ali je ''A'' vremenom izostavljeno zato što ova tehnologija podržava i asimetrični i simetrični prenos podataka. Pored toga, ova tehnologija predstavlja odličan izbor za provajdere koji već poseduju ATM mrežu a žele da migriraju ka mreži zasnovanoj na IP protokolima i na taj način stvore mogućnost za isporuku široke lepeze multimedijalnih usluga svojim korisnicima (višekanalni IPTV HD, VoD, VoIP). Postoje sledeće varijante VDSL tehnologije:
* VDSL1
VDSL1 koji je opisan G.993.1 ITU-T preporukama, ima mogućnost prenosa podataka brzinama od maksimalno 55 Mbps u downstream-u i 15 Mbps u upstream-u, što omogućava, pored Fast Interneta, prenos 12 SD-MPEG2 ili 5 HD-MPEG4 TV kanala pri čemu dužina upredenih bakarnih parica iznosi maksimalnih nekoliko stotina metara.
* VDSL2
VDSL2 predstavlja prošireni VDSL1 i on je opisan G.993.2 ITU-T preporukama. Postoje dve verzije ovog standarda: VDSL2 Long Reach i VDSL2 Short Reach.
* VDSL2 Long Reach
VDSL2 Long Reach je namenjen isporuci IP usluga, istovremeno, što većem broju krajnjih korisnika, uz maksimalna rastojanja između 1,2 i 1,5 km, brzinama od 30 Mbps i u downstream-u i u upstream-u. Ove brzine daju mogućnost istovremenog korišćenja Fast Interneta i prenosa 7 SD-MPEG2 ili 3 HD-MPEG4 kompresovanih TV kanala;
 * VDSL2 Short Reach
VDSL2 Short Reach je namenjen simetričnom 100 megabitnom prenosu podataka preko bakarnih uredenih kablova, dvanaest puta bržem od standardnog ADSL-a, ali na kratkim rastojanjima od maksimalnih 350 metara. Kao i raniji ADSL standardi, VDSL2 se bazira na DMT (Discrete Multi Tone) modulacionoj šemi, ali koristi čak 4096 tonova, širine 4 ili 8 kHz koji dele raspoloživi propusni opseg, omogućavajući velike brzine prenosa bez mogućnosti pojave interferencije.