Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

SPDIF je skraćenica od Sony/Phillips Digital Interface Format, takođe poznat i kao IEC 958 tip II. To je skup hardvera i specificiranih protokola za prenos digitalnih audio signala izmedu uređaja i stereo komponenti preko jedne linije. SPDIF je potrošacka verzija standarda poznatog kao AES/EBU.

Kao što mu samo ime kaže, SPDIF je digitalni sistem za prenos audio signala koji je zastupljen u brojnim formatima:

48 kHz brzina odmeravanja kod DAT-a i 44,1 kHz kod audio CD-a. Svaki data bit se transformiše u 2-bitni kod (10 ili 01 predstavlja bit logicke 1 i 00 ili 11 predstavlja bit logicke 0) koristeci tehniku dvofaznog koda u kojoj je brzina takta dva puta veca od bitske brzine originalnih podataka.

SPDIF koristi 75 omski koaksijalni kabl sa BNC ili RCA konektorom.Kod većine potrošackih uređaja kao što su kompjuteri, DVD urđaji koristi se RCA konektor. Maksimalna dužina kabla je 10m.