Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

DOCSIS i njegova evropska varijanta EuroDOCSIS predstavljaju skraćenicu od engleskih reči Data over Cable Service Interface Specification. To su standardi na kom su bazirane dvosmerne HSD (High Speed Data) mreže, takozvani  kablovsko distributivni sistemi (KDS). Preciznije rečeno, DOCSIS definiše modulacione tehnike kojima se obavlja modulisanje analognog signala digitalnim podacima i na taj način omogućava istovremeni prenos digitalnih podataka i analognih televizijskih sadržaja preko kablovsko distributivne mreže.
 


Prva verzija ove tehnologije poznata kao DOCSIS 1.0 bila je odobrena kao standard od strane ITU još 1998 i podržavala je brzinu protoka podataka od 40 Mbps u downstream-u i maksimalnih 10 Mbps u upstream-u. Upstream frekventni opseg je u rasponu od 5 do 42 MHz a downstream frekventni opseg je u rasponu od 50 pa do 750 MHz pri čemu se koristila QPSK i 16QAM modulaciona šema.
Iste karakteristike ima i verzija DOCSIS 1.1, dok se naredna verzija sa oznakom DOCSIS 2.0 razlikuje u toliko što je upstream protok podataka 30 Mbps a frekventni raspon downstream-a, uz istiu brzinu protoka, od 88 pa do 870 MHz. Takođe, ova verzija DOCSIS standarda, pored QPSK i 16QAM, podrzava i dodatne modulacione šeme kao sto su 8QAM, 32QAM, 64QAM i 128QAM.

Najnovija varijanta DOCSIS standarda je DOCSIS 3.0 za koga se može reći da omogućava downstream brzinu protoka podataka od 160 Mbps u okviru frekventnog opsega od 88 do 1002 MHz i 120 Mbps upstream u frekventnom opsegu između 5 i 85MHz uz iste modulacione šeme kao i DOCSIS 2.0.
 
Ključni element ovih sistema je CMTS (Cable Modem Termination Sistem), zaslužan za kontrolu iskorišćenja kablovskih modema instaliranih u domovima pretplatnika. Zbog zahteva za pružanjem dodatnih usluga prenosa podataka, KDS mora biti pouzdan u pogledu omogućavanja kvaliteta prenosa. Prenos podataka i kontrola kvaliteta signala su definisani odgovarajućim standardima.   

KDS sistemi, izgradeni na bazi HFC tehnologije, omogućavaju moderne, interaktivne, multimedijalne usluge od kojih su najzastupljenije sledeće:

- brzi pristup Internetu - kablovsk Internet,
- prenos podataka sa zagarantovanim parametrima,
- korporacijske mreže - VPN (Virtual Private Network) i telekonferencije,
- VoIP servisi - telefonske usluge dostupne preko kablovske mreže,
- Audio/Video on Demand - pretplatnici mogu naručiti i platiti posebne filmove, TV programske ili muzičke sadržaje koje su skladištene u serverskim bibliotekama,
- On- line igre odnosno pristup game serverima.
 
Razvoj sistema za brzi prenos podataka omogućava KDS operatorima sledeće prednosti:

  - dodatne prihode zahvaljujući mogućnosti ponude novih interaktivnih usluga pretplatnicima kablovske televizije kroz postojeću KDS mrežu,
  - proširljivost ponude za korišćenje dodatnih usluga na zahtev korisnika i izlaženje u susret njihovim novim potrebama i očekivanjima,
  - transformacija TV mreže u modernu Broadband mrežu za prenos podataka, zvuka i slike,
  - i na kraju veću konkurentnost KDS operatora.