Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

FDDI (The Fiber Distributed Data Interface) predstavlja 100 Mbps token-prolazni, dual-ring (dvoprstenasti) LAN koji koristi optičko vlakno kao prenosni medijum.

FDDI tehnologija se najčešće koristi za izgradnju veoma brzih Backbone mreža zato što omogućava prenos podataka višim propusnim opsegom, a zbog manjih gubitaka u prenosu signala moguće je preneti podatke na većim rastojanjima nego u slučaju prenosa podataka bakarnim upredenim paricama (CDDI - The Copper Distributed Data Interface).

FDDI koristi dvoprstenastu arhitekturu sa saobraćajem po oba prstena pri čemu je smer kretanja suprotan za svaki prsten. Dual-ring se saatoji od primarnog i sekundarnog prstena pri čemu je, u normalnom radu, primarni prsten iskorišćen za prenos podataka dok sekundarni ostaje pasivan. FDDI tehnologija koristi tri tipa uređaja koji se koriste kao radne stanice međusobno  povezane fiber-optičkim vlaknima:
    - SAS (Single-attachment Station), predstavlja radnu stanicu koja je povezana samo preko primarnog prstena na koncentrator, bez mogućnosti uticaja na FDDI primarni prsten ukoliko bude isključčena;
    - DAS (Dual-attachment Station), predstvlja radnu stanicu koja ima dva porta (A i B) pri čemu su oba povezana i na primarni i na sekundarni prsten što zahteva visoku puzdanost u radu jer u slučaju njenog gašenja ili prestanka  rada usled neke tehničke neispravnosti dovodi do ugrožavanja saobraćaja kroz FDDI prsten;
    - Koncentrator koji se naziva Dual-attachment Concentrator (DAC), predstavlja uređaj koji ima ulogu direktnog povezivanja primarnih i sekundarnih prstenova kao i onemogućavanje prekida saobraćaja primarnih prstenova usled prestanka rada neke od SAS radnih stanica.                                                                                                                                                                  
FDDI standard je razvijen od strane Američkog nacionalnog instituta za standarde sredinom osamdesetih i zaveden je kao ANSI X3T9.5 nakon čega je, uz manje modifikacije, prihvaćen od internacionalne organizacije za standardizaciju ISO (The International Organization for Standardization).
                                                                                                                                        VRH
FDDI tehnologija primarno koristi optičko vlakno kao prenosni medijum iako je moguće koristiti i bakarne provodnike sa istom tehnologijom. FDDI tehnolodija sa bakarnim provodnicima kao prenosnim medijumom se naziva CDDI (The Copper Distributed Data Interface). Optički medijumi imaju brojne prednosti u odnosu na bakarne i to u pogledu veće sigurnosti, pouzdanosti, otpornosti na radio frekventne interferencije (RFI) i elektromagnetne interferencije (EMI). Bakarni provodnici, prolaskom električnih signala kroz njih, stvaraju elektromagnetno polje oko provodnika, odnosno emituju električni signal čiji se intenzitet povećava sa povećanjem noseće frekvencije i frekventnog opsega pa može vrlo lako doći do preslušavanja i interferencije. Sa optičkim vlaknom to nije slučaj. Pored toga što podržava prenos puno višim frekventinim nivoima i širim propusnim opsegom od bakra, FDDI omogućava prenos podataka trasama dužine od dva kilometra između radnih stanica, u multi-mod tipu optičkog vlakna, i dužim od dva kilometra u singl-mod tipu optičkog vlakna.
                                                                                                                                         VRH
FDDI koristi dva tipa optičkog vlakna: singl-mod i multi-mod. Mod ili vid optičkog vlakna definiše liniju svetla koje se prostire kroz vlakno i prelama pod određenim uglom prilikom prostiranja kroz vlakno. U multi-modu vlakno koristi LED (Light-emitting diode) uređaj za generisanje svetlosnog zraka, dok single-mod vlakno generalno koristi lasere. Multi-mod vlakno omogućuje prostiranje višestrukih svetlosnisnih zraka kroz jedno vlakno. Zbog različitih uglova prelamanja svetlosnih zraka unutar vlakna, oni će stići na drugu stranu vlakna u različita vremena. Ova karakteristika je poznata kao modalna disperzija i ona ograničava, odnosno definiše, maksimalni propusni opseg i dužine u praktičnom korišćenju multi-mod optičkih vlakana. Iz tih razloga multi-mod optička vlakna se generalno koriste za povezivanje unutar objekata ili unutar geografski relativno zatvorenih okruženja. Singl-mod vlakno omogućava propagaciju samo jednog svetlosnog zraka kroz vlakno, pa iz tih razloga nema modalne disperzije. Singl-mod optička vlakna su namenjena prenosu sadržajno značajnih podataka sa višim performansama povezivanja i povezivanju udaljenijih radnih stanica (povezivanje objekata i geografski disperzivnijih okruženja).
                                                                                                                                         VRH
Opis FDDI mreže
FDDI tehnologija se opisuje fizičkim i medijumu pristupnim slojevima OSI (Open Systems Interconnection) referentnog modela. Može se reći da predstavlja kolekciju odvojenih specifikacija pri čemu svaka sa posebnim funkcijama. Kombinovane, te specifikacije imaju kapacitet da omoguće vrlo brzu konekciju između gornje slojnih protokola, kao što su TCP/IP i IPX, i medijuma kao što su fiber-optička kablaža. FDDI karakteristike možemo predstaviti u četiri grupe:
  - Media Access Control (MAC) specifikacija koja definiše kako se pristupa prenosnom kanalu odnosno medijumu, uključujući format okvira (frejma), manipulisanje tokenima (žetonima), adresiranje, upotrebu algoritama za izračunavanje nivoa rezervne periodične provere (CRC) i mehanizama ispravke grešaka;   
  - Physical Layer Protocol (PHY) specifikacja definiše procedure enkodovaja i dekodovanja podataka, zahteve takta i uokviravanja;
  - Physical-Medium Dependent (PMD) specifikacija definiše karakteristike prenosnog medijuma uključujući fiber-optičke veze, nivoe napajanja, BER (Bit-error Rate), optičke komponente i konektore;
  - Station Management (SMT) specifikacija definiše konfiguraciju radnih stanica, konfiguraciju prstenova i karakteristike njihove kontrole, uključujući insertovanje i uklanjanje stanica, inicijalizaciju, izolovanje kvarova i ispravku uz prikupljanje statistika.
 
FDDI je sličan IEEE 802.3 Ethernet i IEEE 802.5 Token Ring standrdima gledano sa aspekta OSI referentnog modela. Njegova primarna namena je da omogući povezanost između gornjih OSI slojeva zajedničkih protokola i medijuma koji su iskorišćeni za povezivanje mrežne opreme.
                                                                                                                                        VRH
Format okvira
Grafički prikaz FDDI okvira podataka i polja tokena dati su na narednoj slici.{mosimage}
  - Preambula predstavlja jedinstvenu sekvencu koja ima ulogu da pripremi svaku stanicu za novodolazeći frejm.
  - SD (Start Delimiter) polje ima ulogu da nagovesti početak polja za upošljavanje signalnog šablona različitog od ostatka frejma.
  - FC (Frame Control) polje određuje veličinu adresnog polja i asinhronost ili sinhronost podataka između ostalih kontrolnih informacija.
  - DA (Destination Address) polje predstavlja odredišnu adresu koja može biti unicast (pojedinačna), multicast (grupna) ili broadcast (bilo koja stanica) adresa. Kao i kod Ethernet-a i Token Ring-a, FDDI adrese su dužine 6 Bajta (48 bita).
  - SA (Source Address) polje određuje stanicu koja šalje frejm a njena adresa je takođe dužine 6 Bajta.
  - Data (Poruka) predstavlja polje namenjeno bilo kojim informacijama koje mogu biti određene nekim od gornje-slojnih protokola ili kontrolnih informacija.
  - FCS (Frame Check Sequence) predstavlja polje za izvorišnu stanicu sa proračunatim periodičnim proverama nivoa redudancije u zavisnosti od sadžaja frejma (kao kod Ethernet-a i Token Ring-a). Odredišna stanica ponovo proračunava nivo kako bi odredila da li je frejm oštećen u transportu. Ako se utvrdi da je frejm oštećen, onda se on isključuje.
  - ED (End Delimiter) polje sadrži jedinstvene simbole koji ne mogu biti simboli poruke već samo određuju kraj frejma.
  - FS (Frame Status) polje omogućava izvorišnoj stanici da odredi da li je frejm prepoznat i kopiran od strane prijemne (odredišne) stanice.