Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Integrated Services Digital Network (ISDN) je digitalna mreža integrisanih usluga. Standard je definisan 1984. od strane međunarodne organizacije za standarde u oblasti telekomunikacija CCITT. ISDN koristi standardne telefonske linije tj. bakarne parice i transformiše ih u višestruke digitalne linije sposobne za prenos zvuka, slika, pokretnih slika i tekstualnih podataka istovremeno. Kod analogne telefonske linije količina informacija koja se može preneti je

ograničena na 56 kbit/s po jednoj parici. ISDN omogućava rad više kanala istovremeno preko istog para žica od kojih svaki može da prenese 64 kbit/s.

Jedna ISDN konfiguracija može izgledati kao na slici: {mosimage}

ISDN uređaji uključuju terminale, terminalne adaptere, mrežne završetke, linijske završetke, završetke komutacije. Između uređaja postoje referentne tačke tj. priključna mesta.
TE 1- krajnji uredjaj koji je specijalizovani ISDN terminal (ISDN telefon),
TE 2- krajnji uređaj tipa 2 koji nije ISDN (standardni telefonski aparat),
TA - terminalni adapter preko koga se uređaj TE 2 priključuje na ISDN mrežu,
NT 1- završetak mreže tipa 1 u kome su sadržane funkcije koje se odnose na fizički i električni završetak mreže,
NT 2- završetak mreže tipa 2 čija je osnovna funkcija komutacija,
LT - završetak linije u krajnjoj centrali,
ET - završetak komutacije.

ISDN određuje broj referentnih tačaka koje definišu logičke interfejse između funkcionalnih grupa. Referentne tačke su:

  R - referentna tačka između opreme koja nije ISDN i TA,
  S - referentna tačka između korisničkih terminala i NT2,
  T - referentna tačka između NT1 i NT2 uređaja,
  U - tačka predstavlja prenosnu liniju,
  V - tačka predstavlja mrežni interfejs na strani komutacionog sistema.

Postoji nekoliko tipova kanala koje definiše ISDN:

A - 4 kHz kanal za analognu telefoniju,
B - 64 kbit/s digitalni PCM kanal za govor ili podatke,
C - 8 ili 16 kbit/s digitalni kanal,
D - 16 ili 64 kbit/s digitalni kanal za signalizaciju,
E - 64 kbit/s digitalni kanal za internu ISDN signalizaciju,
F - 384, 1536 ili 1920 kbit/s digitalni kanal.

ISDN prenosi glas i podatke preko B kanala od kojih svaki radi sa 64 kbit/s. Preko D kanala se prenose signali za uspostavljanje i prekidanje veze, usmeravanje podataka preko B kanala te informacije o vrstama korisničkih usluga. Takođe, D kanal se može koristiti i za prenos podataka.

Definisana su tri ISDN pristupa:

   - Bazni pristup (BRI) : 2B+1D,
   - Primarni pristup (PRI) : 30B+1D,
   - Hibridni pristup : 1A+1C.

Bazni pristup se sastoji iz dva osnovna B kanala (svaki brzine 64 kbit/s) i jednog signalizacijskog D kanala (brzine 16 kbit/s). B kanali se mogu koristiti kao dva istovremena govorna kanala ili se jedan kanal može koristiti za govor a drugi za prenos podataka.

Primarni pristup po evropskom standardu podrazumeva 30B kanala od po 64 kbit/s i jedan signalizacijski D kanal od 64 kbit/s. Ovaj priključak omogućava 30 istovremenih veza te je pogodan za velike korisnike tj. preduzeća.

Broadband (B-ISDN) takozvani širokopojasni ISDN treba da podrži brzinu prenosa od 622 Mbit/s preko mreže optičkih kablova. B-ISDN podržava multimedijske sadržaje (audio, video, itd.)