Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

H.263 standard objavljen od strane ITU-a (International Telecommunications Union), podržava kompresiju video signala za videokonferenciju i videotelefoniju. Videokonferencija i videotelefonija imaju veoma široku primenu uključujući:

 - video preko interneta i preko telefonskih linija,
 - kontrola i monitoring,
 - konferencije na daljinu,
 - telemedicina (konsultacije i dijagnostika na daljinu),
 - treninzi i edukacije pomoću računara.Da bi se video signal koji ima širok osnovni opseg (tj.veliku bitsku brzinu) preneo putem telekomunikacionih linkova, telafonskih linija, ISDN-a, Interneta i sl. potrebno je izvršiti kompresiju video signala. Na taj način se vrši redukovanje opsega video signala i prilagodenje propusnom opsegu prenosnih kanala.

Na slici koja sledi je prikazan tipičan sistem realizacije prenosa slike preko telekomunikacione mreže .{mosimage}

Kamera pretvara optičku sliku u video signal koji se u koderu pretvara u digitalni niz i nad njim se vrši kompresija. Redukovani digitalni niz se emituje preko telekomunikacionog linka i dekoduje i dekompresuje u dekoderu. Dekodovan signal može da se prikaže na video displeju.

H.263 standard određuje zahteve za video koder i dekoder. On ne opisuje sam koder i dekoder, već odreduje format i sadržaj kodiranog (kompresovanog) niza podataka. Na narednoj slici je prikazana blok šema kodera. Proces kompresije digitalnog video signala se odvija u nekoliko etapa.{mosimage}
Predikcija i kompenzacija pokreta