Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Treća generacija mobilne telefonije UMTS, popularni 3G, omogućava direktno uključenje u TV program pomoću mobilnog telefona. Sada se pored reportera sa terena u TV program mogu uključiti i gledaoci od svojih kuća, bez korišćenja dodatne opreme. Novinari mogu da pošalju video signal sa neočekovanih događaja do TV emitera i uživo uključe u najnovije vesti i pre dolaska TV ekipe. Gledaoci mogu da učestvuju u kvizovima, aukcijama i drugim živim emisijama bez dolaska u studio. Dovoljno je da poseduju mobilni telefon treće generacije i jednostavnim pozivanjem određenog broja, video pozivom učestvuju u omiljenoj TV emisiji.Primena video poziva u televiziji ima prednosti i za gledaoce i za televizijske stanice. Publici video poziv daje šansu da učestvuje u emisijama koje se emituju uživo iz studija, da vidi goste i da sama bude viđena u studiju. Emiteri programa mogu da kreiraju i koriste oglasne mogućnosti sa TV emisijama u "prajmtajmu", dodaju segmente publike, kreiraju ukrštenu komunikaciju gledalaca, itd.

Korisnik od kuće video pozivom bira broj servisa (fiksna linija ISDN broj). Takođe je moguće uspostaviti izlazni poziv iz servisa do korisnika. Moguće je pristupiti video pozivima i iz internet mreže. U TV centru se nalazi uređaj koji prima i obrađuje pozive. Izlaz video poziva se strimuje na SDI izlaze. Moguće je imati više SDI izlaza kao broj obrađenih poziva. TV studio prima SDI strimove od video poziva (zajedno slika i zvuk) i može da ih meša sa drugim izvorima video signala. Gledalac kod kuće može da uživa u učešću u emisiji.

Novinar sa lica mesta može da uspostavi video poziv do broja centra (standardna fiksna linija ISDN broj). Takođe je moguće ostvariti izlazni video poziv prema novinaru. U TV centru se prima i obrađuje dolazni poziv. Izlaz video poziva se strimuje u SDI signal (zajedno i slika i zvuk) i može da se meša sa drugim video signalima. Novinar može jednostavnim video pozivom da se uključi u program u realnom vremenu.

Pomoću 3G video poziva moguće je ostvariti bi-direkcionalnu vizuelnu komunikaciju između novinara u studiju i reportera na terenu. Takođe, dok razgovaraju može se emitovati 3G video materijal.