Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Interfejs za serijski prenos podataka (SDTI), definisan SMPTE 305M specifikacijom, je standard za prenos upakovanih audio, video i drugih podataka između kamera,

uređaja za snimanje i emitovanje sa magnetne trake, sistema za montažu, video servera i predajnika u profesionalnom i radio difuznom okruženju. SDTI je izgrađen na dobro poznatom SDI standardu koji je danas u širokoj upotrebi u studijima i produkcijskim centrima za prenos ne kompresovanog digitalnog videa izmedju video uredjaja. SDTI štedi vreme i poboljšava kvalitet videa. Obezbeđuje prenos videa brže od realnog vremena i redukuje broj dekompresija i kompresija zahtevanih tokom procesa video produkcije, i ako upotrebljava postojeću SDI infrastrukturu.
Razvoj SDTI standarda
SDI standard je u opštoj upotrebi kao metod za prenos nekompresovanih digitalnih audio i video signala između digitalnih uređaja. Pojava kompresovanih video formata kao što su: DVCAM, DVCPRO, Betacam SX, Digital-S i MPEG-2 donela je potrebu za prenosom kompresovanih audio i video podataka između uređaja. SDI je korišćen da uspešno odgovori ovim potrebama, ali signali se moraju dekompresovati na izlazu uređaja i ponovo kompresuje na ulazu u ciljni uređaj. Ponavljanje postupka kompresije i dekompresije nanosi nepotrebnu degradaciju signala. SDTI je napravljen na osnovu SDI standarda da obezbedi mehanizam za razmenu digitalnih audio i video signala u njihovom fizičkom kompresovanom formatu.

SDTI je dizajniran da bude jednostavan i jeftin za primenu. Dozvoljava korisnicima da postave jednosmarne veze od tačke do tačke da guraju nekompresovane podatke od predajnika do prijemnika. Širina opsega je garantovana jer je veza lokalna tokom prenosa. Ne zahteva hendšejking mehanizam i potvrdni protokol između predajnika i prijemnika kao što je slučaj sa mrežnim tehnologijama kao što su eternet i optički kanali. Transfer podataka se obavlja sinhronizovano, kao na video traci.
SDI jezgro
Zato što je SDTI napravljen na SMPTE 259M SDI specifikaciji, oni dele iste mehaničke, elektricne i transportne mehanizme. BNC konektori i koaksijalni kablovi daju mehaničku vezu. SDI prenosi nekompresovan video koristeći desetobitne reči u 4:2:2 YUV komponentnom modu. Reči se serijalizuju, skrembluju i kodiraju u 270Mb/s i 360Mb/s serijski niz. Da bi sinhronizovao vreme odmeravanja između predajnika i prijemnika, SDI definiše reč u nizu bitova zvanu kraj aktivnog videa (EAV) i početak aktivnog videa (SAV) (slika 1).
{mosimage}
U 270 Mb/s aktivni deo svake video linije je 1440 reči i u 360 Mb/s,aktivni deo je 1920 reči. Prostor između EAV i SAV može biti korišćen za prenos dodatnih podataka kao što su digitalni audio i tajm kod.
 
SDI i SDTI mogu postojati zajedno u uređajima, koristeći iste kablove, distribucione pojačavače i rutere. Može se transportovati kablom dužine preko 300 m. Različite konfiguracije studija koje podržavaju sve zahtevane konekcije tačka-tačka mogu biti postavljene upotrebom SDI rutera. SDI i/ili SDTI mogu biti usmerene iz izvora u odredišne uređaje (slika 2).