Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Ekstranet je privatna mreža koja koristi Internet tehnologiju i javni telekomunikacioni sistem za bezbednu rapodelu delova poslovnih informacija ili za poslovanje sa dobavljačima, trgovcima, poslovnim partnerima, krajnjim korisnicima...Ekstranet može biti predstavljen kao deo kompanijskog Intranet a koji je proširen na korisnike izvan kompanije. Takođe može biti opisan kao stanje u kome je Internet percipiran kao način da poslovanje sa ostalim kompanijama dovede, u najmanju ruku, na isti nivo prioriteta kao i prodaju proizvoda konzumentima.Ekstranet zahteva visok nivo bezbednosti i privatnosti podataka. To uključuje upravljivi "Firewall" server, izdavanje i korišćenje digitalnog sertifikata (Digital certificates) ili sličnih načina autentifikacije korisnika, enripciju poruka i korišćenje virtuelnih privatnih mreža (VPN - Virtual Private Network) koje prave "tunel" kroz javnu mrežu.

Kompanije mogu koristiti ekstranet za:
  - Razmenu velike količine podataka korišćenjem Electronic Data Interchange (EDI);
  - Raspodelu proizvodnih kataloga ekskluzivno sa veletrgovcima ili njihovim dilerima;
  - Saradnja sa ostalim kompanijama na zajedničkim razvojnim kampanjama;
  - Zajednički razvoj i korišćenje programa za treniranje sa ostalim kompanijama;
  - Pružati usluge ili pristupati uslugama pružanim od jedne kompanije grupi drugih kompanija, kao što je "online banking";
  - Raspodela vesti od zaajedničkog interesa ekskluzivno sa partnerskim kompanijama.