Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

DVB-S2 je digitalni sistem za emitovanje preko satelita razvijen od strane DVB Projekta. On upotrebljava poslednje tehnike kodovanja i modulacijskih šema za poboljšanje prenosnih osobina za te sisteme. Satelitsko emitovanje bilo je prva oblast označena od strane DVB projekta 1993 godine i DVB standardi danas čine osnovu mnogih satelitskih DTV servisa širom sveta. DVB-S2 neće još izbaciti DVB-S standard iz opticaja, ali daje mogućnost prenosa servisa koji nikad ranije nisu mogli biti prenošeni DVB-S standardom.


Originalni DVB-S sistem, na kom je zasnovan DVB-S2, određuje korišćenje QPSK modulacije sa različitim alatima za kodovanje i korekciju greske. Kasniji dodaci napravljeni sa potrebom DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering), na primer dozvoljavaju upotrebu 8PSK i 16QAM modulacije. DVB-S2 ima sledeće ključne karakteristike:

  - Modulacioni mod - postoje četri dostupna moda, sa QPSK i 8PSK namenjena za radiodifuzne aplikacije u nelinearnim satelitskim transponderima vođenim blizu zasicenja. 16APSK i 32APSK, zahtevaju viši nivo odnosa signal/sum (C/N), i uglavnom su namenjene za profesionalne aplikacije kao što su vesti i interaktivni servisi.

  - Korekcija greske (FEC) - DVB-S2 koristi veoma moćnu šemu korekcije (FEC), ključni faktor dozvoljava ostvarenje odličnih performansi u blizini visokog nivoa šuma i smetnji. FEC sistem je zasnovan na spoju BCH sa LDPC  kodovanjem.

  - Adaptivno kodovanje i modulacija (ACM) - dozvoljava da prenosni parametri budu menjani sliku po sliku u zavisnosti od posebnih uslova predajne putanje za svakog individualnog  korisnika. Najviše je usmeren na unikasting interaktivne servise i point-to-point profesionalne aplikacije.

  - Kompatibilnost upravljen unazad - DVB-S2 daje opciono upravljen unazad mod koji koristi hijerarhijsku modulaciju da dozvoli DVB-S prijemnicima da nastave da rade, dok se obezbede dodatni kapaciteti i servisi za novije, naprednije prijemnike.
 
Na tabeli koja sledi je prikazano poboljšanje efikasnosti DVB-S2 prenosa u poređenju sa DVB-S sa tipičnim radiodifuznim parametrima.Vidimo da je povećana korisna bitska brzina kod DVB-S2 za više od 30% za svaki posmatrani slučaj.


Formalno objavljen kao ETSI standard u martu 2005. DVB-S2 brzo je prihvaćen od industruje za prenos novih servisa. U Evropi glavni satelitski emiteri koriste DVB-S2, u spoju sa MPEG-4 AVC, za prenos HDTV servisa. DVB-S2 je takođe prihvaćen od DTH operatera u Americi, Aziji i Africi.