Mreža
Written by GiPi   
Saturday, 15 November 2008 17:03
Article Index
Mreža
Page 2
All Pages
U informacionoj tehnologiji mreža predstavlja seriju tačaka ili "čvorova" međusobno povezanih komunikacionim linijama pri čemu svaka mreža može biti povezana sa ostalim mrežama i njihovim podmrežama.

Last Updated on Thursday, 17 June 2010 16:31