Ko je on line

We have 8 guests online
Antenski sistemi
HFC tehnologija
Written by Anja   
Friday, 23 April 2010 03:20
HFC_mreza  HFC (Hybrid Fiber/Coax) tehnologija se odnosi na bilo koju mrežnu konfiguraciju, namenjenu distribuiranju različitih TV i Internet servisa, koja je izgrađena u kombinaciji optičkih vlakana i koaksialnih kablova. Najčešće korisnike ove vrste tehnologije predstavljaju kompanije (KDS provajderi) koje se bave distribucijom kablovske televizije i interneta veoma velikom broju korisnika, udaljenim desetinama kilometara od Headenda...
Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 02:44
Read more...
 
DOCSIS
Written by GiPi   
Tuesday, 20 January 2009 03:53
DOCSIS i njegova evropska varijanta EuroDOCSIS predstavljaju skraćenicu od engleskih reči Data over Cable Service Interface Specification. To su standardi na kom su bazirane dvosmerne HSD (High Speed Data) mreže, takozvani KDS sistemi. Preciznije rečeno, DOCSIS definiše modulacione tehnike kojima se obavlja modulisanje analognog signala digitalnim podacima i na taj način omogućava istovremeni prenos digitalnih podataka i analognih televizijskih sadržaja preko kablovsko distributivne mreže...
Last Updated on Sunday, 08 August 2010 01:15
Read more...
 
KDS - Kablovski distributivni sistem
Written by panta   
Wednesday, 01 October 2008 01:13
Kablovski distributivni sistem (KDS) predstavlja telekomunikacioni sistem kojim se određeni broj “prikupljenih” signala proocesira i isporučuje krajnjim korisnicima, putem optičkih, koaksijalnih ili kombinovanih (takozvanih HFC) mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava  provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske televizije, interneta i ostalih interaktivnih servisa...
Last Updated on Friday, 20 May 2011 11:28
Read more...
 
Zajednički antenski sistem - ZAS
Written by panta   
Friday, 01 August 2008 22:45
Zajednički antenski sistem (ZAS) predstavlja deo telekomunikacijskog sistema, koji je namenjen prijemu TV signala i njegovoj distribuciji do krajnjih korisnika, ograničenim na jedinstvene građevinske celine (tipa stambene zgrade ili manji blokovi stambenih zgrada), a čiju izgradnju, a kasnije i održavnje, finansiraju sami korisnici. Za razliku od velikih KDS-a, gde su vlasnici svih resursa posebna pravna lica (provajderi kablovske TV), kod ZAS-a, vlasnici tehničkih resursa su sami korisnici.
Last Updated on Saturday, 12 February 2011 20:13
Read more...