Ko je on line

We have 4 guests online
TV program
Televizija
Written by GiPi   
Wednesday, 07 April 2010 04:25
televizija  Televizija predstavlja sredstvo (medij) masovne komunikacije. Namenjena je prenosu poruke iz jednog izvora (TV emitera), velikom broju krajnjih korisnika (gledalaca ili TV auditorijuma) sa ciljem da ih informiše, obrazuje, zabavi, ali takode i da utiče na njihov stav o nekoj temi ili ih ubedi u kvalitet nekog proizvoda ili usluge.
Last Updated on Tuesday, 10 January 2012 16:14
Read more...
 
3G u televiziji
Written by Rade Marinkovic   
Monday, 17 November 2008 01:47
Rezija Treća generacija mobilne telefonije UMTS, popularni 3G, omogućava direktno uključenje u TV program pomoću mobilnog telefona. Sada se pored reportera sa terena u TV program mogu uključiti i gledaoci od svojih kuća, bez korišćenja dodatne opreme. Novinari mogu da pošalju video signal sa neočekovanih događaja do TV emitera i uživo uključe u najnovije vesti i pre dolaska TV ekipe.

Last Updated on Tuesday, 10 January 2012 16:09
Read more...
 
Osnovni pojmovi prenosa signala
Written by panta   
Wednesday, 02 July 2008 01:36
Digitalni signal možemo definisati kao sekvencu diskretnih, diskontinualnih naponskih impulsa. Svaki impuls predstavlja signalni element. Binarni podaci se  prenose kodiranjem svakog bita podataka u odgovarajući signalni element. Na sličan način, digitalni niz bitova se može kodirati u analogni signal kao sekvenca sigalnih elemnata, pri čemu svaki signalni elemenat, predstavlja impuls konstantne frekvencije, faze i amplitude.
Last Updated on Tuesday, 28 September 2010 19:28
Read more...
 
Televizijski standardi
Written by Rade Marinkovic   
Tuesday, 17 June 2008 02:27
NTSC Matrica 
Zemaljski TV sistemi za emitovanje koriste amplitudnu modulaciju (AM) za emitovanje video signala. Danas su u primeni tri TV standarda:
 
NTSC (National Television System Committe),
PAL (Phase Alternation Line),
SECAM (Sequential Couleur á Memorie).
 
Kod sva tri sistema se prenosi luminentni signal (Y) i signali razlike boja: (R-Y) i (B-Y). Jedina razlika između ovih sistema je u načinu prenosa signala razlike boja, odnosno u kodiranju i dekodiranju.
 
Last Updated on Wednesday, 11 January 2012 01:17
Read more...