Ko je on line

We have 5 guests online
DSNG
QPSK modulacija
Written by Rade Marinkovic   
Friday, 21 August 2009 16:44
QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) je četvorofazna PSK modulacija. Kod QPSK modulacije razlikujemo četiri faze koje nose digitalne podatke. Svaka faza nosi određeni broj bita, tj. svaki simbol QPSK signala je predstavljen sa dva bita.
Last Updated on Thursday, 10 February 2011 14:01
Read more...
 
TDMA pristup satelitu
Written by Rade Marinkovic   
Thursday, 19 March 2009 17:24
pojednostavljen dijagram tdma  Razvojem tehnike digitalnog prenosa signala putem satelita ukazala se potreba za efikasnijim načinom višestrukog pristupa satelitu. Pošto je tadašnja FDMA imala nedostataka, razrađeni su postupci višestrukog pristupa satelitu na bazi vremenske raspodele (TDMA).
Last Updated on Friday, 20 January 2012 00:40
Read more...
 
Satelitske smetnje
Written by Rade Marinkovic   
Wednesday, 11 February 2009 15:13

Satelitske smetnje su rastući problem koji utiče na sve komercijalne satelite i njihove korisnike. Osnovni uzrok je u velikom broju emisionih antena usmerenih prema satelitima, uključujući i svuda prisutne VSAT stanice. Sa povećanjem broja emitera, povećava se i broj smetnji.

Last Updated on Saturday, 01 May 2010 18:01
Read more...
 
Reed-Solomon kod
Written by Rade Marinkovic   
Monday, 24 November 2008 00:43

Reed-Solomon ili skraćeno RS kod je kod za korekciju greške sa širokom primenom u digitalnim komunikacijama i memorijama. Red-Solomon kod se koristi za korekciju u mnogim sistemima kao što su:

- memorijski uređaji (magnetna traka, kompakt disk, DVD itd),

- bežične i mobilne komunikacije,

- satelitske komunikacije,

- digitalna televizija-DVB-T ,

- modemi velike brzine kao što su ADSL , xDSL itd

Last Updated on Sunday, 13 February 2011 14:04
Read more...
 
Konvoluciono kodiranje
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 23 November 2008 00:17

Digitalni komunikacijski sistemi su podložni smetnjama tj. uticaju šuma. Da bi se u prenosnom medijumu eliminisao uticaj smetnje vrši se zaštitno FEC (engl. Forward Error Correction) kodovanje. Kao spoljašnji koder koristi se Reed-Solomon koder.

Last Updated on Tuesday, 02 December 2008 02:52
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3