Ko je on line

We have 7 guests online
ADSL
VDSL tehnologija
Written by GiPi   
Monday, 07 June 2010 12:28
VDSL tehnologija - Very-high-data-rate digital subscriber line (ITU-T G.993.1) predstavlja trenutno najnoviju i najsofisticiraniju varijantu zasnovanu na DSL tehnologiji koja je razvijena u cilju prevazilaženja nedostaka karakterističnih za prethodne verzije ADSL pristupnih tehnologija.
Last Updated on Wednesday, 16 March 2011 16:20
Read more...
 
ADSL2 tehnologija
Written by GiPi   
Friday, 23 April 2010 03:38
ADSL2 predstavlja familiju standarda koji su nastali kao potreba za povećanjem propusnog opsega PSTN (Public Switch Telephone Network) mreža neophodnih za zadovoljavanja intenzivnih aplikacija kao sto je IPTV. ADSL2 predstavlja početnu verziju koja je odobrena od strane ITU-a (International Telecommunication Union) 2003. godine i uključila je brojna poboljšanja u odnosu na originalni ADSL standard.
Last Updated on Monday, 19 July 2010 11:53
Read more...
 
ISDN
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 07 December 2008 21:01
ISDN  Integrated Services Digital Network (ISDN) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih usluga. Standard je definisan 1984. od strane međunarodne organizacije za standarde u oblasti telekomunikacija CCITT. ISDN koristi standardne telefonske linije tj. bakarne parice i transformiše ih u..

Last Updated on Friday, 18 February 2011 10:44
Read more...
 
Triple play
Written by panta   
Friday, 04 July 2008 17:32
Triple play predstavlja tehničko rešenje prenosa signala koje se bazira na broadband pristupnim mrežama i Internet protokol tehnologijama sa ciljem da krajnjem korisniku obezbedi korišćenje tri osnovna servisa, i to: pristup Internetu, telefoniju zasnovanu na Internet protokolu (VoIP) i pristup video sadržajima na bazi IP -a (IPTV, PPV i VOD). Zbog  potrebe dopremanja velike količine podataka do krajnjeg korisnika pribegnuto je korišćenju širokopojasne mreže zasnovane na ADSL2+ tehnologiji ...
Last Updated on Wednesday, 09 June 2010 16:53
Read more...
 
ADSL tehnologija
Written by panta   
Tuesday, 20 May 2008 17:28
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) tehnologija omogućava širokopojasni pristup Internetu, preko upredenih bakarnih parica javne telefonske mreže (PSTN), brzinama većim od brzina tradicionalanog pristupa putem klasičnog dial-up modema (28.8, 33.6 ili 56 Kbps za analognu, odnosno 64/128 Kbps za ISDN BRI liniju).
Last Updated on Monday, 19 July 2010 11:48
Read more...