Ko je on line

We have 14 guests online
Multipleksiranje - Multiplexing
Written by GiPi   
Monday, 18 April 2011 02:55
Article Index
Multipleksiranje - Multiplexing
Page 2
All Pages
Multipleks predstavlja kompleksni signal formiran od određenog broja različitih signala, istih ili različitih formata, iskombinovanih po određenim zakonitostima sa ciljem da doprinesu uštedi kapaciteta prenosnih medijuma (žičnih ili bežičnih) u procesu prenosa većeg broja signala između dve ili više različitih tačaka u prostoru...

Last Updated on Thursday, 11 August 2011 20:21