Ko je on line

We have 9 guests online
KDS - Kablovski distributivni sistem
Written by panta   
Wednesday, 01 October 2008 01:13
Article Index
KDS - Kablovski distributivni sistem
Page 2
All Pages
Kablovski distributivni sistem (KDS) predstavlja telekomunikacioni sistem kojim se određeni broj “prikupljenih” signala proocesira i isporučuje krajnjim korisnicima, putem optičkih, koaksijalnih ili kombinovanih (takozvanih HFC) mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava  provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske televizije, interneta i ostalih interaktivnih servisa...

Last Updated on Friday, 20 May 2011 11:28