Ko je on line

We have 18 guests online
Digitalna televizija
Written by Rade Marinkovic   
Thursday, 06 November 2008 23:33
Article Index
Digitalna televizija
Page 2
All Pages

Televizija kao deo telekomunikacija postoji preko 60 godina, a pre više od 20 godina počela je da se razvija digitalna televizija. Možemo reći da imamo tradicionalnu i digitalnu televiziju, pri čemu pod tradicionalnom podrazumevamo analognu televiziju a digitalna je u stvari digitalizovana tradicionalna televizija.


Last Updated on Friday, 14 May 2010 17:04