Ko je on line

We have 13 guests online
 
TopIP
DTH
Written by Anja   
Monday, 13 October 2008 17:22
Direct to home (DTH) predstavlja telekomunikacionu uslugu kojom DTH provajder (davaoc usluge) vrši distribuiranje određenog paketa kriptovanih (skremblovanih) TV programa posredstvom satelita do krajnjih korisnika (korisnika DTH usluge) uz adekvatnu novcanu naknadu...
Last Updated on Saturday, 14 May 2011 02:20
Read more...
 
FDDI tehnologija
Written by GiPi   
Wednesday, 14 January 2009 17:39
FDDI (The Fiber Distributed Data Interface) predstavlja 100 Mbps token-prolazni, dual-ring (dvoprstenasti) LAN koji koristi optičko vlakno kao prenosni medijum. FDDI tehnologija se najčešće koristi za izgradnju veoma brzih Backbone mreža zato što omogućava prenos podataka višim...
Last Updated on Monday, 05 July 2010 19:57
Read more...
 
Osnovni pojmovi prenosa signala
Written by panta   
Wednesday, 02 July 2008 01:36
Digitalni signal možemo definisati kao sekvencu diskretnih, diskontinualnih naponskih impulsa. Svaki impuls predstavlja signalni element. Binarni podaci se  prenose kodiranjem svakog bita podataka u odgovarajući signalni element. Na sličan način, digitalni niz bitova se može kodirati u analogni signal kao sekvenca sigalnih elemnata, pri čemu svaki signalni elemenat, predstavlja impuls konstantne frekvencije, faze i amplitude.
Last Updated on Tuesday, 28 September 2010 19:28
Read more...
 
Pojam Internet
Written by Anja   
Tuesday, 20 May 2008 17:48
Internet, koji se ponekad jednostavno naziva Net, predstavlja globalni sistem mreža kompjutera, odnosno mrežu na koju su povezane sve trenutno postojeće javne telekomunikacione mreže, na principima jedinstvenog logičkog sistema adresiranja zasnovanog na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolima i njihovim proširenjima.
Last Updated on Friday, 28 May 2010 17:28
Read more...
 
Modulacija
Written by Rade Marinkovic   
Friday, 11 July 2008 12:21
Modulacija je postupak transformacije signala kojim se u noseći signal utiskuje signal informacije. Na prijemnoj strani se vrši obrnuti postupak-demodulacija. Noseći signal ima veću vrednost frekvencije te ima bolja svojstva prostiranja prenosnim medijumima. Signal informacije zovemo još i modulišući signal, a kao rezultat modulacije dobijamo modulisani signal.

Last Updated on Sunday, 13 February 2011 22:30
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 2 of 3