Menu Content/Inhalt
Naslovna
BER E-pošta
Indeks članaka
BER
Strana 2
BER  BER (Bit Error Rate) predstavlja broj bitova grške za koje postoji verovatnoća da će se pojaviti u toku prenosa digitalnog signala. Digitalni signal predstavlja povorku logičkih nula i jedinica pri čemu prilikom njegovog prenosa od predajnika do prijemnika, kroz određenu sredinu  a usled smetnji odnosno šuma koji ta sredina unosi, može doći do pojave greške tako da se poslata logička 0 može primiti kao logička jedinica i obrnuto...


 
< Prethodno   Sledeće >