Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow DTH
vrhovisnegI.jpg
DTH
KA Band E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
KA Band spotbimovi  KA-Band predstavlja frekventni opseg ili Band satelitskih komunikacionih sistema, širine 14 GHz, koji koristi frekvencije u rasponu od 26 pa do 40 GHz. Namenjen je prenosu digitalnih satelitskih signala preko veštackih satelita novije generacije koji se kreću geostacionarnom orbitom na rastojanju od 35.853 km od površine zemlje...
 
Detaljnije...
 
SPDIF digitalni interfejs E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0

SPDIF je skraćenica od Sony/Phillips Digital Interface Format, takođe poznat i kao IEC 958 tip II. To je skup hardvera i specificiranih protokola za prenos digitalnih audio signala izmedu uređaja i stereo komponenti preko jedne linije. SPDIF je potrošacka verzija standarda poznatog kao AES/EBU...

Detaljnije...
 
Parametri satelitskih TV programa E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Parametri satelitskih TV programa predstavljaju simbolno-numeričke vrednosti koje odredjuju njihovu adresu u okviru signala koji se emituju preko satelita...
Detaljnije...
 
DTH tržište Centralne i Istočne Evrope E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
DTH tržište Centralne i Istočne Evrope

Centralna i Istočna Evropa postaje veoma interesantna i dinamična na polju radio difuzije. Imamo veoma velika i unosna tržišta u nekoliko zemalja kao što su: Rusija, Ukrajina, Rumunija i Poljska.
Detaljnije...
 
DVB-S2 standard - prednosti E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 5
Usled stalnog povećanja broja TV stanica koje emituju signal preko satelita, kao i postepenim prelaskom na emitovanje televizije visoke definicije (HDTV ), javila se potreba za efikasnijim i jeftinijim prenosom signala preko postojećih satelitskih transpondera. Tako je razvijen DVB-S2 standard koji redukuje širinu kanala potrebnu za prenos signala, a samim tim donosi uštede u novcu TV emiterima i provajderima satelitskih TV kanala.

Detaljnije...
 
HDMI interfejs E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
hdmi_konektor HDMI (High Definition Multimedia Interface) je elektronski standard koji je široko prihvaćen od strane proizvođača digitalne opreme. HDMI omogućava povezivanje i prenos video i audio sadržaja visoke definicije između uređaja za reprodukciju ili prijemnika i displeja. Uređaji kao što su: DVD plejeri, satelitski prijemnici, HD prijemnici, kablovski prijemnici pa čak i personalni racunari povezuju se sa LCD displejima, plazma displejima preko HDMI interfejsa...
Detaljnije...
 
DVB-S2 E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
DVBS DVBS2 DVB-S2 je digitalni sistem za emitovanje signala preko satelita razvijen od strane DVB Projekta. On upotrebljava poslednje tehnike kodovanja i modulacijskih šema za poboljšanje prenosnih osobina za te sisteme. Satelitsko emitovanje bilo je prva oblast označena od strane DVB projekta 1993 godine i DVB standardi danas čine osnovu mnogih satelitskih DTV servisa širom sveta.
Detaljnije...
 
DVB standardi E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Digital Video Broadcasting Digital Video Broadcasting (DVB) je komplet internacionalno prihvacenih otvorenih standarda za digitalnu televiziju. DVB standardi su postavljeni od strane DVB Projekta , industrijskog konzorcijuma sa više od 270 članova, i oni su objavljeni od strane JTC-a (Mešoviti Tehnički Komitet), ETSI-a (Evropski Institut za Telekomunikacione Standarde) i EBU-a (Evropska Radiodifuzna Zajednica).

Detaljnije...
 
DTH E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Direct to home (DTH) predstavlja telekomunikacionu uslugu kojom DTH provajder (davaoc usluge) vrši distribuiranje određenog paketa kriptovanih (skremblovanih) TV programa posredstvom satelita do krajnjih korisnika (korisnika DTH usluge) uz adekvatnu novcanu naknadu...
Detaljnije...