Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow Internet
san.jpg
Internet
FDDI tehnologija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor GiPi   
Wednesday, 14 January 2009
FDDI (The Fiber Distributed Data Interface) predstavlja 100 Mbps token-prolazni, dual-ring (dvoprstenasti) LAN koji koristi optičko vlakno kao prenosni medijum. FDDI tehnologija se najčešće koristi za izgradnju veoma brzih Backbone mreža zato što omogućava prenos podataka višim...
Poslednji put ažurirano ( Monday, 05 July 2010 )
Detaljnije...
 
Pojam Internet E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 5
Autor Anja   
Tuesday, 20 May 2008
Internet, koji se ponekad jednostavno naziva Net, predstavlja globalni sistem mreža kompjutera, odnosno mrežu na koju su povezane sve trenutno postojeće javne telekomunikacione mreže, na principima jedinstvenog logičkog sistema adresiranja zasnovanog na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolima i njihovim proširenjima.
Poslednji put ažurirano ( Friday, 28 May 2010 )
Detaljnije...
 
Mreža E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor GiPi   
Saturday, 15 November 2008
U informacionoj tehnologiji mreža predstavlja seriju tačaka ili "čvorova" međusobno povezanih komunikacionim linijama pri čemu svaka mreža može biti povezana sa ostalim mrežama i njihovim podmrežama.
Poslednji put ažurirano ( Thursday, 17 June 2010 )
Detaljnije...
 
Internet TV E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor GiPi   
Friday, 05 November 2010
Internet TV - blok-šema  Internet televizija ili Web TV predstavlja vrstu elektronskog masmedija u kome se ostvaruje telekomunikacijski proces između TV emitera i krajnjih korisnika preko globalne internet mreže. TV emiteri, poruku prožetu kroz video/audio sadržaj, a namenjenu širokoj Internet populaciji, namenski prilagođavaju distribuciji preko Interneta...
Poslednji put ažurirano ( Sunday, 07 August 2011 )
Detaljnije...
 
Protokoli E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor GiPi   
Sunday, 26 October 2008
U informatičkoj terminologiji protokol predstavlja poseban set pravila koja se koriste u međusobnoj komunikaciji dve krajnje tačke (čvora) neke telekomunikacijske mreže pri čemu za svaki poseban  nivo (sloj) međupovezivanja postoji određeni protokol.
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 20 June 2012 )
Detaljnije...
 
Ekstranet E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor panta   
Saturday, 25 October 2008
Ekstranet je privatna mreža koja koristi Internet tehnologiju i javni telekomunikacioni sistem za bezbednu rapodelu delova poslovnih informacija ili za poslovanje sa dobavljačima, trgovcima, poslovnim partnerima, krajnjim korisnicima...
Poslednji put ažurirano ( Friday, 12 March 2010 )
Detaljnije...
 
Intranet E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
Autor panta   
Saturday, 25 October 2008
Intranet je privatna mreža uspostavljena unutar neke kompanije. Ona može biti sastavljena od nekoliko međusobno povezanih lokalnih mreža (LAN-ova) korišćenjem iznajmljenih linija (Leased lines) u mreži šireg područja (WAN - Wide Area Network).  Sa spoljnim Internet om, Intranet je obično povezan preko jednog ili više "Gateway" računara.
Poslednji put ažurirano ( Monday, 30 May 2011 )
Detaljnije...
 
Internet TV i IPTV E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
Autor GiPi   
Friday, 19 November 2010
Distribucija video sadržaja nekog TV emitera internet mrežom se ostvaruje na bazi Internet protokola pa je teoretski moguće reći da je Internet televizija jednako IPTV-u. Iako IPTV predstavlja skraćenicu od Internet Protocol Television i u suštini predstavlja Televiziju koja se takođe distribuira mrežom na bazi internet protokola, ova dva pojma su praktično različita.
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 04 May 2011 )
Detaljnije...
 
ISP E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
Autor GiPi   
Tuesday, 08 December 2009
Internet servis provajder (ISP) predstavlja pravno lice koje ima odobrenja i odgovarajuće resurse za pružanje Internet uluga i obavlja tu delatnost. Internet usluge predstavljaju javne...
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 04 May 2011 )
Detaljnije...
 
LAN mreža E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor GiPi   
Tuesday, 18 November 2008
LAN mreza  LAN - local Area Network je vrsta mreže koju čini grupa računara i njima pridruženih uređaja koji dele zajedničku komunikacionu liniju. Drugim rečima, LAN čine međusobno povezani uređaji koji su smešteni u jedinstvenom geografskom prostoru (na primer poslovni objekat ili porodična kuća), koristeći zajedničke izvore jednog procesora ili servera i zajedničku komunikacijsku vezu (Link). 
Poslednji put ažurirano ( Saturday, 15 May 2010 )
Detaljnije...
 
MAN - Metropolitan Area Network E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor GiPi   
Monday, 31 August 2009
MAN - Metropolitan Area Network predstavlja telekomunikacionu mrežu koja povezuje korisnike računara u geografskoj oblasti (regionu) koja je veća nego što je oblast koju pokriva bilo koja lokalna mreža (LAN) a manja od geografske oblasti pokrivene od strane WAN mreže (Wide Area Network).
Poslednji put ažurirano ( Monday, 10 May 2010 )
Detaljnije...
 
Token Ring tehnologija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor GiPi   
Tuesday, 18 November 2008
Token ring format okvira
Token Ring je tehnologija LAN mreže u kojoj su svi računari povezani po Ring ili Star topologiji i pritom koriste bit-nu ili token-sku prolaznu šemu koja je iskorišćena da spreči eventualni sudar između podataka dva različita računara koji žele da pošalju poruke u isto vreme...


Poslednji put ažurirano ( Sunday, 31 July 2011 )
Detaljnije...
 
Ethernet tehnologija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 4
Autor GiPi   
Saturday, 13 December 2008
Ethernet je najrasprostranjenija mrežna tehnologija koja se koristi kod LAN mreža. Brzina prenosa podataka kod mreža zasnovanih na Ethernet tehnologiji iznosi 10, 100 i 1000 Mbps. Korišćeni standardi za Ethernet su ...
Poslednji put ažurirano ( Monday, 11 October 2010 )
Detaljnije...
 
OTT Striming E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor GiPi   
Tuesday, 19 June 2012
OTT striming, gde OTT predstavlja skraćenicu od "Over The Top", u IT terminologiji se odnosi na distribuciju - isporuku "živih" video i audio sadržaja ili V/A sadržaja na zahtev (VoD), za različite formate ekrana (Multi-screen Delivery), preko različitih vidova Internet konekcija koristeći HTTP internet protokol.
Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 19 June 2012 )
Detaljnije...
 
OSI referentni model E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor GiPi   
Saturday, 21 March 2009
OSI model  OSI (Open Systems Interconnection) predstavlja referentni model koji je namenjen opisu prenosa podataka između dve tačke (čvora) telekomunikacione mreže. Njegova namera je da korisnicima i proizvođačima telekomunikacione opreme ukaže na specificirane  okvire kojih bi se trebali pridržavati sa ciljem da oprema, koju nameravaju da implementiraju, bude kompatibilna sa opremom ostalih proizvođača i primenjljiva u telekomunikacionim mrežama širom sveta...
Poslednji put ažurirano ( Saturday, 18 June 2011 )
Detaljnije...
 
TCP/IP Protokol E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor Anja   
Wednesday, 12 November 2008
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je osnovni komunikacijski jezik ili protokol koji se koristi na Internetu. Takođe može biti korišćen kao komunikacijski protokol u privatnim mrežama kao što su Intranet i Ekstranet .
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 09 June 2010 )
Detaljnije...
 
Firewall E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
Autor GiPi   
Sunday, 26 October 2008
Image Firewall je set srodnih programa, lociranih na mrežnom Gateway serveru koji štiti izvore privatne mreže od korisnika ostalih mreža .
Poslednji put ažurirano ( Thursday, 04 February 2010 )
Detaljnije...