Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow Modulacija
vrhovi.jpg
Modulacija
H.263 standard E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 4
Autor Rade Marinković   
komunikacijski procesH.263 standard objavljen od ITU-a (International Telecommunications Union), podržava kompresiju video signala za videokonferenciju i videotelefoniju. Videokonferencija i videotelefonija imaju veoma široku primenu uključujući...

Detaljnije...
 
SDTI E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
Autor Rade Marinković   
sdti Interfejs za serijski prenos podataka (SDTI), definisan SMPTE 305M specifikacijom, je standard za prenos upakovanih audio, video i drugih podataka između kamera, uređaja za snimanje i emitovanje sa magnetne trake, sistema za montažu, video servera i predajnika u profesionalnom i radio difuznom okruženju.

Detaljnije...
 
Digitalna televizija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2
Autor Rade Marinković   

Televizija kao deo telekomunikacija postoji preko 60 godina, a pre više od 20 godina počela je da se razvija digitalna televizija. Možemo reći da imamo tradicionalnu i digitalnu televiziju, pri čemu pod tradicionalnom podrazumevamo analognu televiziju a digitalna je u stvari digitalizovana tradicionalna televizija.

Detaljnije...
 
HD-SDI E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor Rade Marinković   

HD-SDI (Serijski digitalni interfejs visoke definicije) standard opisuje kako transportovati digitalni video visoke definicije (HD) serijski, preko koaksijalnog kabla. HD-SDI se koristi za povezivanje HD opreme u televizijskom studiju i produkcijskom centru. To je evolucija popularnog SDI standarda široko korišćenog za prenos digitalnog videa standardne definicije (SD-SDI) u radiodifuznoj industriji.

Detaljnije...
 
Digitalna modulacija analognog signala E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 14
Autor Anja   
ASK_BPSK_BFSK  Digitalna modulacija analognog signala predstavlja grupu modulacionih tehnika koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne, pri čemu koristi promenu amplitude, frekvencije ili faze  nosećeg signala.

Detaljnije...
 
Multipleksiranje - Multiplexing E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 4
Autor GiPi   
Multipleks predstavlja kompleksni signal formiran od određenog broja različitih signala, istih ili različitih formata, iskombinovanih po određenim zakonitostima sa ciljem da doprinesu uštedi kapaciteta prenosnih medijuma (žičnih ili bežičnih) u procesu prenosa većeg broja signala između dve ili više različitih tačaka u prostoru...
Detaljnije...
 
3D HD-SDI E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
Autor GiPi   
3D kamera 3D HD-SDI, najkraće rečeno, predstavlja trodimenzionalni nekompresovani video signal visoke definicije. Nakon sve zastupljenijeg HD-SDI TV sadržaja, koji se odlikuje znatno većim kvalitetom nego što je to bio slučaj sa digitalnim signalom standardne definicije (SD-SDI), razvojni timovi Broadcast inženjera su nastavili sa osvajanjem novih tehnologija i daljim probijanjem tehnoloških granica

Detaljnije...
 
HDTV E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3
Autor Rade Marinković   

Televizija visoke definicije - HDTV (engl. High Definition Television) predstavlja novi televizijski standard koji je sve više u upotrebi. Ovaj standard daje mnogo bolji kvalitet slike od klasične televizije jer se zasniva na povećanom broju linija i promenjenom odnosu širine i visine televizijske slike.

 

Detaljnije...
 
SDI-Serijski Digitalni Interfejs E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 5
Autor Rade Marinković   
SDI (Serial Digital Interface) je standard koji definišie način transportovatnja digitalniog video signala serijski preko koaksijalnog kabla. Oprema zasnovana na SDI standardu se podjednako koristi u televizijskim studijima i u postprodukciji. SDI koji je razvijen za televiziju standardne definicije označavamo SD-SDI, a za telaviziju visoke definicije sa HD-SDI.
Detaljnije...
 
Modulacija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 10
Autor Rade Marinković   
Modulacija je postupak transformacije signala kojim se u noseći signal utiskuje signal informacije. Na prijemnoj strani se vrši obrnuti postupak-demodulacija. Noseći signal ima veću vrednost frekvencije te ima bolja svojstva prostiranja prenosnim medijumima. Signal informacije zovemo još i modulišući signal, a kao rezultat modulacije dobijamo modulisani signal.

Detaljnije...
 
8PSK modulacija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 6
Autor Rade Marinković   
8psk modulacija PSK (Phase-Shift Keying) je fazna digitalna modulacija kod koje se podaci prenose promenom faze nosećeg signala. Zavisno od vrste fazne modulacije, uvodi se konačan broj faza koje predstavljaju digitalne podatke. Svaka faza predstavlja određeni broj bita digitalnog signala. Zavisno od broja faza razlikujemo dvofaznu (BPSK), četvorofaznu (QPSK) i osmofaznu (8PSK) modulaciju.

Detaljnije...